Om Kirken

Kirken i bredeste mening består af alle mennesker, som lever et liv i overensstemmelse med sin opfattelse af Gud, når det sker i uselvisk kærlighed til medmenneskene. Denne kærlighed er Guds kærlighed. Den kalder og samler mennesker til en almindelig kirke.

Dette udelukker ikke behovet for særskilte kirker med adskilte lærersætninger, eller måder at tjene Gud på. Kirkerne findes for at mennesker med forskellige traditioner skal kunne udvikle kundskaben om Gud, og om hvordan man skal elske og tjene Ham og sin næste.
Der findes dog mere eller mindre brugbare måder at komme til klarhed om Gud. Hvis du så en mand arbejde med uanvendeligt værktøj, og det stod i din magt at anvise ham bedre, ville du så ikke giver ham disse, forudsat at han var villig til at modtage dem?