Om Gud, Herren Jesus Kristus

Gud skabte alting “i begyndelsen”. Han gav sig til kende for os som Jesus Kristus. Han er nærværende iblandt os i kærlighed og sandhed, samt sørger for vores udvikling. Han er kilden til alt godt i vores liv. Når Hans godhed medvirker i vores liv kan vi føle en ny og dybere dimension i alt hvad vi foretager os.

Den Gud som giver os livet er en Gud som vil blive kendt. Vi tror at han har vejledt dem som skrev og samlede Hans Ord, i vores tidsalder, så at den hellige Skrift bærer bud om Herren og Hans vilje som ingen anden bog. “Bogstavsmeningen” virker iblandt forældet, men budskabet er tidsløst. Hans kærlighed og fornyede kraft er nærværende i Ordet og for dem som søger Ham i dets sider.

Meningen med “Loven og profeterne” er sammenfattet i de to store bud: “Du skal elske Herren din Gud… og din næste som dig selv” (Matt.22:37-40). Når vi vender os til Herren, giver Han os kraft og indsigt til at elske Ham og vor næste. Han viser os den væremåde og handlemåde hos os selv, som står i vejen, og giver os kraft til at stå imod dem og forbedre vores liv. Vi opdager Hans kærlighed til os, når vi stræber efter at følge Hans bud. Den kærlighed giver os glæde og fred og fuldbyrder det, som vi af egen kraft ikke kan gøre.