Vores tro

I Den Nye Kirke tror vi at Gud har givet os åbenbarelser i hvordan vi skal forstå Bibelen, Gud og livet på en helt ny måde. Disse åbenbarelser er Emanuel Swedenborgs teologiske skrifter, om hvilke han siger, at have skrevet som en ydmyg tjener efter Herrens anvisning.

Indre fred

Det som styrer vores handlinger er den kærlighed vi huser. Når vi afstår fra det vi forstår er ondt og i stedet gør godt, vil vi finde en indre fred og lykke. Kærlighed til medmennesker og kærlighed til Gud giver ophav til denne lykke.

Forstand og vilje

I henhold til Den Nye Kirkes lære har mennesket en forstand, som kan afgøre hvad der er godt og sandt. Mennesket har også en indre vilje, en livsglød som giver mennesket dennes retning i livet. Denne glød eller kærligshedskraft ser ikke ens ud for alle mennesker. Fælles er, at den styrer os i alle vores handlinger. Meningen med livet er at forme kærlighedskraften så den følger forstanden.

Swedenborgs skrifter er universelle

Swedenborgs skrifter giver en udførlig og fornuftig beskrivelse af det som godt og sandt, af Gud samt af hvordan vort eget sind fungerer. Swedenborgs skrifter åbner for en levende åndelighed som er praktisk og kan tillempes af alle mennesker i alle kulturer.