Hvorfor er Swedenborg så vigtig?

For Den Nye Kirke er Swedenborg, hvad Moses og profeterne var for jøderne, og hvad evangelisterne Matteus, Markus, Lucas og Johannes var for den kristne kirke.

Han beskrev sig selv, som Herren Jesu Kristi tjener, og hans opgave var at formidle en ny åbenbaring, som Herren havde lovet sine disciple. (Se Johs 16: 12,13,25).