Hvilken betydning har Bibelen?

Bibelen er helt central. Bibelen er Guds ord, visdommens kilde.

Herren viser os, gennem Swedenborg, at Bibelens inspirerede tekster har en ydre form, bogstavsmeningen, som gemmer en ufattelig skat, den indre åndelige mening.