Hvad kendertegner Den Nye Kirke?

Den Nye Kirke kendetegnes af dens syn på individets ret til frit at vælge, sit eget ansvar. Den Nye Kirke tillader den, som vil forstå, og som ønsker en religion med en klar forståelse af meningen med livet kundskab om hvad der sker efter døden.

Den, som søger sin tro med åbne øjne, og ikke lader sig nøjes med tomme og dunkle fraser, kan tage en af Den Nye Kirkes nøgleformuleringer til sig – “Nu er det tilladt med forstanden at begribe troens mysterier”. Det er praktisk religion som gælder. Den uselviske kærlighed til det, som er godt i mennesket.

Den vigtigste indsigt er, at Gud er En, Herren Jesus Kristus. Vi kan læse Bibelen med en ny forståelse og med glæde se, hvorledes uklare, ind imellem brutale beretninger, begynder at lyse i logisk sammenhæng.

Spontane kommentarer fra nye medlemmer kan give en ide, om, hvad der er væsentligt i Den Nye Kirke. De taler om glæde, om en følelse af tryghed, om det faktum, at mennesker oprigtigt forsøger at “gøre religionen til en livssag”, d. v. s. tillempe religionen i alt de gør, og hver dag – ikke bare om søndagen.

En religion med klarhed og fornuft. Du er velkommen til at få mere at vide.