Hvad er Treenigheden?

Der findes en treenighed, men ikke af tre guddommelige personer.

Ligesom et menneske består af tre dele, sjæl, krop og handling – så har Gud en Guddommelig sjæl (“Faderen”), en Guddommelig krop (“Sønnen”) og en Guddommelig handling, eller virksomhed, som stråler ud og påvirker os (“Helligånden”).