Hvad er Den Nye Kirke?

Den Nye Kirke er en ny kristen forsamling med en lære, som vitaliserer og uddyber det traditionelle kristne budskab.

Ligesom Kristendommen udvikledes fra Jødedommen, har Den Nye Kirke udviklet sig fra kristendommen og udgør et nyt trin – med Herren Jesus Kristus i centrum. Bibelens gådefulde beretninger og tilsyneladende modsigelser forklares i et helt nyt lys og tillader os således “med fornuften at indtræde i troens sandheder”.