Forhold til andre kirkelige samfund

Hvor står Den Nye Kirke i forhold til andre kirkelige samfund?

Den Nye Kirke er ubundet og fritstående i forhold til andre kirker. Men vi tror, at hvert menneske, uanset den tradition det tilhører, finder sin vej til himlen, hvis det lever et liv i næstekærlighed og tror på en Gud.