Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var videnskabsmand og en af sin tids universalgenier. De sidste 30 år af sit liv, brugte han sine videnskabelige evner på at opdage og nedskrive sine oplevelser fra en anden verden: Den åndelige.

Swedenborg blev ført ind i denne verden af Gud, for at han kunne genoprette troen på Ham og Hans Ord. Sswedenborgs religiøse skrifter er grundlaget for vores opfattelse. Disse skrifter bekræfter mange af de store religiøse sandheder, men de åbenbarer meget mere – om Gud, Hans Ord, forholdet mellem de åndelige og fysiske dimensioner, himmel og helvede, sindets sammensætning, forholdet mellem mand og kvinde, genfødelsen og hvad det indebærer oprigtigt at elske og tjene sin næste.

Swedenborgs teologiske værke, ”Skrifterne”, er følgende: (Skrevet på latin og udgivet i London eller Amsterdam)

1748-56

 • Arcana Coelestia (Himlens arkana), 17 bind på svensk.

1758

 • Himmel og helvede
 • Det nye Jerusalem og dets himmelske lære
 • Den hvide hest (på svensk)
 • Kloderne i universet
 • Den yderste dom

1763

 • Læren og Herren
 • Læren om den Hellige Skrift
 • Læren om troen
 • Læren om livet
 • Den Guddommelige Kærlighed og Visdom
 • Det Guddommelige Forsyn

1766

 • Åbenbaringen afsløret, 2. bind

1768

 • Den ægteskabelige Kærlighed

1769

 • Kort fremstilling af Den Nye Kirkes Lære
 • Forbindelsen mellem sjæl og legeme

1771

 • Den Sande Kristne Religion

Emanuel Swedenborg, Herrens Jesu Kristi tjeners liv i korthed.

1688
29/1 fødtes han i Stockholm. Hans far Jesper Swedberg var hofprædikant. Faderen blev i 1702 biskop i Skara. Hans mor hed Sara Behm. Hun døde, da Emanuel var 8 år.

1692
Flytter familien til Uppsala. Faderen er professor i teologi.

1709
Afslutter Emanuel sine universitetsstudier.

1710-15
Er han på uddannelses rejse i England, Holland, Frankrig og Tyskland.

1714
Beskriver Swedenborg nogle af sine opfindelser: U-båd (!) slusesystem, løftekraner som udnytter vandets bæreevne, flyvemaskinen (!), reb af større holdbarhed, musikalsk universalinstrument, automatvåben, vakuumsug. Nogle af de teorier som Swedenborg har fået anerkendelse for: Læren om atomerne, solens som oprindelse til vort planetsystemet, nebulosateorien, at lys er bølgeformet, at magnetisme og elektricitet hører sammen.

1715-17
Udgiver han Sveriges første videnskabelige tidsskrift, Dædalus Hyperboreus. Der beskriver han en del af sine og Christopher Polhems opfindelser.

1716
Udnævnt af Karl XII til Assessor ved Minekollegiet. Minedrift var den vigtigste næringsvej i Sverige på den tid. Swedenborgs indsats førte til store forbedringer indenfor minedriften.

1719
Blev han adlet på grund af sin faders stilling som biskop. Navnet Swedberg blev ændret til Swedenborg.

1818-43
Skrev Swedenborg bøger om videnskabelige og filosofiske emner. Han blev berømt for disse.

1743-44
Under en af sine mange rejser til Holland og England gennemgik han er personlig krise. Mod slutningen af denne oplevelse åbenbarede Herren Jesus Kristus sig for ham. Swedenborg fik at vide, at han var blevet udvalgt til at formidle en ny åbenbaring til menneskene på jorden. Swedenborg fik sin ånds syn åbnet. Han fik at vide, hvad livet efter dette handler om. Han blev undervist i hvad den sande forståelse af Biblen – Ordet – er. I flere år studerede han Bibelen meget indgående.

1748
Begynder han at skrive de bøger, som vi kalder ”Skrifterne”. Han begyndte med værket Arcana Coelestia (Himlens arkana). Det blev til 8 bind på latin. I svensk oversættelse er det 17 bind. Det er en forklaring af 1. og 2. Mosebog. Samtidig beskriver han den åndelige verden. I godt 25 år modtog Swedenborg Guddommelige åbenbarelser. Han gentager ved flere lejligheder at han hele tiden stod under Herrens ledelse, og at det blev ham tilladt at stå i forbindelse med den åndelige verden, for at den kundskab, han på den måde fik, skulle videregives til menneskene på jorden.

1772
Døde han i London, hvor han året inden havde publiceret sit sidste store værk, Den Sande Kristne Religion. Han begravedes i Den Svenske Kirke i London. 1907 overførtes hans jordiske rester til Sverige, og i Uppsala domkirke opstillede man en prægtig sarkofag i et af korene.